• TRONGT: Fordi fregatten ligg mot sjøbotnen, er det for trongt til å få dei massive kjettingane plassert under skroget på rett plass, ifølgje Forsvarsmateriell. Det er ein av grunnane til at hevinga igjen er utsett. FOTO: Kystverket, Kystvakta/Forsvaret

Forsvaret utset hevinga av KNM «Helge Ingstad» til neste år

Hevinga av KNM «Helge Ingstad» er utsett til januar av omsyn til tryggleiken for dei innleigde dykkarane, melder Forsvaret.