• VIKTIG: Spesialsykepleier Sigrid Johanne Sato jobber på barneintensiven ved Ullevål sykehus. Hun er skeptisk til påbud om vaksinering, men mener det er viktig med vaksinering. – Den bør være gratis, og vi bør kunne ta vaksinen på jobb, sier hun. FOTO: Ingar Storfjell

Høyres helsepolitiske talsmann vil pålegge helsearbeidere vaksinering

– Vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene, sier Sveinung Stensland.