Trur pensjonsforlik er i boks

Med eit fleirtal på LO-kongressen i ryggen har Heidi Larssen (H) styrka sjansane sine for å lose omlegginga av folketrygda gjennom i Stortinget.