Statlig grunnskole skal vurderes

Undervisnings— og forskningsminister Kristin Clemet (H) skal vurdere om staten bør overta ansvaret for driften av grunnskolen istedenfor kommunene.