- Koranen forbyr ikkje blandingsekteskap

Koranen forbyr ikkje med reine ord ekteskap mellom muslimske kvinner og ikkje-muslimar, slik dei fleste trur.