Tilstanden forverret for Heyerdahl

Thor Heyerdahl (87) blir svakere for hver dag.