Politiet står på bar bakke

Rundspørringene er resultatløse, tipsflommen har stoppet opp, og politiet ser langt etter en løsning på forsvinningen til Benedicte Maxwell Iversen (28).