Alle fire anker Orderud-dom

Det er nå klart at alle de fire dømte i Orderudsaken anker dommen til Høyesterett.