Strengere straffer for fiskejuks

Regjeringen vil neste uke foreslå strengere strafferammer for overtreder av saltvannsfiskeloven og råfiskloven for å komme jukset i fiskerinæringen til livs.