Naboer "ristet" Viggo

Naboer til kvinnen som ble utsatt for kikking fra Viggo Kristiansen, "ristet" en gang Viggo. Etter dette ba Viggo om unnskyldning for pøbelstrekene sine.