Dårligere helse av databruk

Menn som bruker pc og datamaskiner mye i jobbsammenheng, sliter mer med stress, søvnvansker og psykiske problemer enn andre menn.