Seksåring får likevel beholde arvet gård

En seksåring fra Ringsaker får likevel beholde gården han arvet etter sin grandonkel. Fylkeslandbruksstyret i Hedmark vedtok dette torsdag, i strid med Fylkesmannens innstilling.