Skeptiske jussprofessorar

Jussekspertane er i tvil om den frie flyten av arbeidskraft mellom staten og næringslivet er eigna for lovregulering.