Statlig utleie av arbeidskraft

Oslo: Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om statlig utleie av arbeidskraft før sommeren. De nye reglene kan tre i kraft fra 1. januar neste år.