Mener psykiatrikapasiteten for barn må dobles

Kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien må dobles, mener Helse- og sosialdepartementet. Selv om stadig flere unge får hjelp, er det fortsatt for mange som venter for lenge på behandling.