Ola Thune risikerer straff

Privatetterforskar Ola Thune risikerer straffeforfylging etter den rolla han spela i saka om Lindås-drapet.