Norske hoteller mindre lønnsomme i fjor

Norske hoteller tjente mindre på sine rom i fjor enn i 1999. En bransjerapport peker på økte kostnader og svikt fra utlendingene som årsaker.