- La ikke jobben bli hele livet

Utbrenthet i arbeidslivet er ikke noe nytt fenomen, men det rammer stadig yngre mennesker, helt ned i 20-årsalderen.