Riksrevisjonen godkjenner ikke skatteregnskapet

Skattedirektoratets regnskap for skatteetaten for 2001 har så mange alvorlige feil og mangler at Riksrevisjonen ikke vil godkjenne det.