Seks helikoptre satt på bakken

Transporten av personell til og fra oljeplattformene i Nordsjøen ble forsinket et par timer i går fordi seks helikoptre ble holdt på bakken etter uhellet mandag.