Lokkes tilbake i arbeid

Ved å lirke og lokke uførepensjonister og sykmeldte tilbake til arbeid kan staten spare flere milliarder kroner i trygdeutgifter.