Vil gi adgang til øglehold

Landbruksdepartementet arbeider med en ny stortingsmelding om dyrevern som skal legges fram for Stortinget i løpet av 2002.