Ingen bekymring for kostnadene

Tolldirektoratet vet foreløpig ikke hvor mye kontrollen av importforbudet mot kjøtt vil koste. Men assisterende tolldirektør Finn Fredriksen er ikke redd for at budsjettene skal sprekke.