Fjelltunnel redder villaksen

I en 250 meter lang tunnel inne i fjellet har Dale Jakt- og Fiskarlag et unikt stamfiskanlegg som sikrer villaksbestanden i Daleelva.