Varsler flom på Vestlandet

Det ventes fortsatt rask vannføringsøkning i nordlige deler av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.