Tamiler på utdanningstoppen i Norge

Norskfødte med foreldre fra Sri Lanka, Vietnam og India tar i langt større grad høyere utdanning enn norsk ungdom, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).