- Vil gi fedre mer permisjon

Enten barnets mor vil eller ikke, skal tre måneder av fødselspermisjonen være forbeholdt faren, mener likestillingsdirektør Ingunn Yssen.