Røkke, Norge og eksempelets makt

Kampen mot korrupsjon vil få en sentral plassering i den fornyede kampen mot fattigdom. Tiltalen mot Kjell Inge Røkke må bl.a. ses i lys av dette, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad fra Verdensbankens ekspertkonferanse i Oslo.