Foreslår doblet apanasje til kongen

Et utvalg foreslår å doble kongens apanasje til 53,4 millioner kroner, men da må kongen selv betale all drift og indre vedlikehold av Slottet.