Gry Larsen ny AUF-leder

Nyvalgt AUF-leder Gry Larsen fra Oppland sier hun vil gjøre sitt for å samle organisasjonen igjen. AUF- landsmøtet delte seg i to og ga henne bare tre stemmer mer enn den sittende leder Eva Kristin Hansen.