Hanssen greip inn til fordel for eks-partifelle

I februar i fjor instruerte landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen Statskog om å omgjere eit vedtak som avslo hyttebygging i statsalmenningen. Inngrepet skjedde trass i at Statskog hadde opplyst at vedtaket var endeleg.