Israelarar sjekkar palestinarar for UDI

Utlendingsdirektoratet har tilsett fleire personar med årelang bakgrunn frå Israel. Ein av dei intervjuar palestinarar som søker asyl i Noreg. Det inneber intervju med asylsøkjarar frå land Israel er i krig med.