Sykehusene i milliardminus

Bevilgningene til helseforetakene må økes med 7,7 milliarder kroner - hvis det ikke skal ramme pasientene. Styrelederne har informert helseminister Dagfinn Høybråten om situasjonen.