Zedini anker

Oslo (NTB): Den drapsdømte Hassan Zedini anker straffeutmålingen på 14 års fengsel til Høyesterett.