Fnyser av regjeringen

Carl I. Hagen fnyser av forslaget til forlik som regjeringspartiene tilbød ham. Budsjettstriden kan ende med kabinettsspørsmål og krise den 28. januar.