Fortsatt leveringsproblemer hos Aftenposten

Selv om striden ved trykkeriet er over, sliter mange av Aftenpostens abonnenter med at avisa uteblir eller først kommer om ettermiddagen. Årsaken er at få vil jobbe som avisbud.