Ny runde for Hamre

Det blir en ny runde i rettsapparatet for Atle Hamre. Agder lagmannsrett har besluttet at Hamres ankesak skal tas opp i retten.