Frykter at kravene til bevis er senket

Cato Schiøtz, Per Orderuds forsvarer, frykter at kravene til bevis er senket på grunn av Orderud-sakens spesielle karakter.