- Biologisk materiale skylt på sjøen

Ifølge flere av dem som var med da flyvraket etter Mehamn-ulykken ble hevet, ble viktig biologisk materiale spylt på sjøen.