Oljeselskaper får kniven på strupen

Innen 2005 skal det være null utslipp av miljøfarlige stoffer fra oljevirksomheten, men selskapene står langt fra målet. Nå skjerper myndighetene kravene til oljeindustrien.