Stryker i matte - med toppkarakter

Det er gått inflasjon både i toppkarakteren 5 og den gode karakteren 4 i matematikk i videregående skole i dette landet.