Startar tøminga av "Green Ålesund"

Så sant veret tillet det startar ryddesjauen ved havaristen "Green Ålesund" i dag. No er det lasta med rotnande fisk som skal takast opp.