Kyrkja lever på krita

Over 20 prosent av dei 59 kyrkjelege fellesråda i Bjørgvin bispedømme går med dundrande driftsunderskot og må leve på lånte pengar. Mange skuldar no fleire hundre tusen kroner.