Krev gjenopptaking og gransking

Advokat Arne Haugestad meiner Arne Treholt vart utsett for justismord då han i 1985 vart dømd for spionasje. Nå meiner han saka må gjenopptakast og at heile prosessen mot Treholt må granskast.