Venstre krever satsing på individuell pensjonssparing

Venstre krever at regjeringen må videreføre ordningen som stimulerer folk til å tegne individuelle pensjonsspareordninger.