Lønnsforskjellene øker mellom kvinner og menn

Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner øker, stikk i strid med alle politiske målsettinger.