Sentrale B-gjengmedlemmer løslates fra varetekt

Fordi politijuristene er tatt ut i streik, løslates to sentrale medlemmer av B-gjengen i Oslo fra varetekt.