Forbud mot First Price-salami

Mattilsynet legger ned omsetningsforbud mot First Price-salami etter funn av Salmonella kedougou i uåpnede pakker.