Høyesterett forkastet anke

20-åringen som er dømt for Hoverud-drapet i Vestfold, slipper forvaring. Høyesterett forkastet anken fra påtalemyndigheten.