Forundret over SV

Flere politikere er overrasket og svært forundret over at SV vil gamble med flytting av Konkur-ransetilsynet til Bergen.